Pro rodiče

 

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

 

1. Každý den kontrolují za přítomnosti dítěte jeho školní tašku.

2. Každý den kontrolují penál a připraví ořezané tužky.

3. Pomáhají dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho

přítomnosti, společně je ukládají do tašky.

4. Koupí školní pomůcky podle pokynů třídní učitelky, zpravidla po informativní

schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělí dítěti na kratší časové intervaly.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby

se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Povídají si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snaží se odpovědět na jeho

otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si

s dítětem vypráví, snaží se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

9. Pochválí dítě za dobré výsledky. Snaží se nezlobit se, když se mu něco ve

škole nedaří.

10. Jsou součástí školy a zvykají si na spolupráci a návštěvy ve škole.

 

Kromě výše uvedeného „desatera“ činností můžete napomoci rozvoji svého dítěte i

následujícími aktivitami:

 

- čtěte dítěti často pohádky a požádejte ho, aby vám vyprávělo, o čem pohádka

byla

- učte jej písničky a básničky

- řešte s ním jednoduché úkoly v dětských časopisech

- hrajte s dítětem společenské hry (člověče nezlob se, pexeso, kvarteto,

domino), naučíte ho tak respektovat pravidla i přijímat porážku

- dávejte dítěti hádanky

- navštěvujte s dítětem dětská divadelní představení a povídejte si s ním o nich

- procvičujte s dítětem prostorovou orientaci (například kreslením obrázku podle

vašich podnětů)

- choďte s dítětem na procházky, pozorujte věci kolem sebe, dbejte na to, aby

se mu dostávalo stále nových podnětů

- hrajte s dětmi slovní hříčky a vymýšlejte rýmy

 

* Upozornění: Je zakázáno nosit, vozit či jezdit na koloběžce ve škole a v celém areálu školy!!!

* Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě nebo po vyučování, je nutné, aby mělo Uvolňovací list po vyučování. Mám tak přehled o odchodu dětí. Formulář ke stažení Uvolňovací list.doc (13312)

* DÚ – abychom byli dobří čtenáři a písaři, je nutné, abyste s dětmi DENNĚ četli, počítali a psali!!! I z vlastní iniciativy :-) .

Prosím aby úkoly byly podepsané!!!

je nutné s dětmi denně kontrolovat ořezané tužky, tašku a vést je k samostatné přípravě na vyučování. Domácí přípravu rozdělte na menší časové úseky

* Sdělníček – na vzájemnou komunikaci

  Žákovská knížka – na známky, omluvenky, poznámky, pochvaly