Obecné informace

Provoz ŠD a ŠK o prázdninách

 

Po dobu prázdnin škola nezajišťuje pro žáky provoz ŠD a ŠJ

 

Omlouvání žáka

 

Nejpozději 48 hodin od začátku absence žáka.

  • Telefonicky: 272 934 191 nebo 721 797 252 (pouze sms)

  • E-mailem: info@donovalskazs.cz nebo cermakovam@donovalskazs.cz  (lépe na e-mail třídního učitele)

  • Písemně do schránky u vchodu pro zaměstnance

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce (notýsku) buď rodičem, nebo lékařem.
Ve výjimečných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat omluvení žáka pouze lékařem.

 

Uvolňování žáka z vyučování

 

  • na 1 – 3 dny na žádost rodičů uvolňuje třídní učitel.

  • na 4 a více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem třídního učitele (žádosti se zdůvodněním předávejte řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů) – žádost o uvolnění žáka

  • v době vyučování může být žák uvolněn (např. návštěva lékaře) po předložení omluvenky a pouze v doprovodu zákonného zástupce