Knihomol

Umění číst budeme rozvíjet nejen při vyučování ale také ve volných chvilkách doma. Tato stránka bude sloužit k prezentování knížek přečtených mimo školu.
A protože správný knihomol se živí knížkami, měl by každý knihomolíček 1. třídy  během prvního pololetí společně s rodiči prolistovat alespoň jednu knížku a ke konci školního roku přečíst již samostatně či s pomocí další knížku. (Čím více knížek spořádá, tím lépe, na konci školního roku budeme vyhodnocovat.)

 Po doposlouchání či dočtení knížky si doma vymaluje obrázek do čtenářského listu, který obdrží buď ve škole nebo si jej rodiče stáhnou ze stránek. Než bude umět knihomolíček 1. třídy psát, název knížky a autory vyplní rodiče. Vyzdobený list s knihou přinese kdykoliv do školy do hodiny ČT. Přečtenou knihu nám stručně představí, povypráví, co ho zaujalo, o obrázcích, později přečte kratičkou ukázku (dobře doma připravenou).

 

Zápis o přečtené knížce má obsahovat:

  • Název knihy

  • Jméno a příjmení spisovatele

  • Jméno a příjmení ilustrátora

  • Stručný obsah (Co prožily hlavní postavy knížky - ve dvou až čtyřech větách vlastními slovy.)

  • Obrázek - pastelkami na téže stránce

► Čtenářský list ke stažení    ctenarskylist.pdf (57774)
 
 
 
 
► Čerpejte  z ukázek v Čítankách nebo si knížku vypůjčte v nějaké knihovně.
► Odkazy, inspirace na vhodné knihy:
 
 
Protože se snažíme maximálně   rozvíjet čtenářskou gramotnost, zavedeme si s dětmi, hned v měsíci září "Čtecí kalendář prvňáčka". Děti si budou společně s rodiči každý den číst a své čtení si následně zapíšou do již zmíněného čtecího kalendáře.  Do kolonky každého dne pak společně zapíší rodiče s prvňáčkem co četli. Prvňáček pak ještě dokreslí jeden z předem stanovených symbolů, jakým způsobem četli (děti samy četly, rodiče četli).   
Než se prvňáčci naučí číst, je čtení pouze na rodičích. Čtení v rodině je nesmírně důležité, protože prvňáčci už jako posluchači získávají správný návyk na pravidelné čtení, společně s rodiči čtené prožívají a posilují tak svou touhu naučit se číst. V dalším období děti postupně dostávají k domácímu procvičování čtení zadané krátké texty z Živé abecedy, později ze Slabikáře či Čítanky. Tyto texty čtou nahlas a do Čtecí karty stručně zapíší, jak se jim čtení dařilo.