Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5
PO   ČJ ČT PV VV
ÚT M ČJ AJ TV  
ST M ČJ ČT PRV HV
ČT TV ČJ AJ ČT  
M ČJ PRV ČT
 

 

Čj, M, Prv, HV, Vv, Pv, Tv, AJ  - Mgr.Monika Čermáková

 

 

ČJ - český jazyk

ČT - čtení

M - matematika

PRV - prvouka

AJ - anglický jazyk

VV - výtvarná výchova

PV - pracovní výchova

TV - tělesná výchova

 

 

 

Zvonění


1. hodina    8:00 – 8:45
2. hodina    8:55 – 9:40
3. hodina    9:55 – 10:40
4. hodina    11:00 – 11:45
5. hodina    11:55 – 12:40