Plán práce do 7.6.

30.05.2019 08:12

M do str. 39  + - . : do  100 

ČJ PS do str. 38

ČJ uč. do str. 119 - opakujeme slovní druhy, známe podst. jména, slovesa, spojky, předložky vč. definic

PRV do str. 64

ČT PS do str. 28

 

4. června pohovorové hodiny

6. června - divadlo Uhříněves