Plán práce do 2.10.

31.10.2018 10:48

ČJ  do str. 35

PS do str. 21

samohlásky, souhlásky, hlásková stavba slov O, X

 

ČT do str. 29

PS do str. 20

 

M do str. 33

 

PRV do str. 27

podzim, ptáci, stromy, keře, houby

 

v pátek 2. 11. Dílna čtení, žáci si přinesou knihu, kterou právě teď čtou