plán práce 8. - 12.10.

09.10.2018 20:12

DÚ - naučit se měsíce - kalendářní rok, školní rok, roční období, tvrdé a měkké slabiky, slova nadřazená a podřazená, antonyma a synonyma

ČJ: str. 22 - 27

PS: str. 15 - 17

 

ČT: str. 22 - 24

PS: str. 12 - 14

 

M: str. 22 -24, str. 53

 

PRV: str. 18 - 21