Plán práce 5. - 9.11. plus info

05.11.2018 19:22

ČJ  str. 36 - 37, tvrdé slabiky, i nadále procvičovat samohlásky, souhlásky

PS - str. 22 - 25

 

Čítanka str. 30 - 35

PS str. 21 - 24

 

M -str. 36 - 37, plus str. 58

 

PRV - Savci v lese

PS str. 28 - 29

Příští týden test - PODZIM

 

9.11. pro 2. a 3tí třídy přijede do školy "Dřevíčková dílna" - žáci si vyzkouší práci se dřevem, odnesou si 1 - 2 vlastnoručně vyrobené výrobky, dílnička bude mít 60 min, cena 100 Kč - přinést do pátku, prosím

Do konce týdne prosím přinést přihlášky na vánoční "Mýdlárnu" , peníze vybírám do konce příštího týdne, možno přinést i na TS

13.11. Třídní schůzky od 17:00